استاکر 1.5 تن   I   مدل: I   ES15
 


 

ظرفیت باربرداری

کیلوگرم

1500

موتور محرک

ولت/کیلو وات

1.5/24

سرعت حرکت

ساعت/کیلوگرم

5 - 4.5

قابلیت شیب روی

درصد

10 - 5

سیستم ترمز

-

الکترومگنتیک

وزن استاکر بدون باطری

کیلوگرم

780

برد کنترل

کمپانی سازنده

CURTIS

وزن باطری

کیلوگرم

260

ارتفاع بارگیری

میلیمتر

3300

طول شاخک

میلیمتر

1150

پهنای پالت تراک

میلیمتر

850

ارتفاع پالت تراک

میلیمتر

2137