پالت تراک 1.5 تن   I   مدل: I   EP15
              ظرفیت باربرداری

کیلوگرم

1500

موتور محرک

ولت/کیلو وات

0.75/24

سرعت حرکت

ساعت/کیلوگرم

4 - 3.5

قابلیت شیب روی

درصد

10 - 3

سیستم ترمز

-

الکترومگنتیک

وزن استاکر بدون باطری

کیلوگرم

205

برد کنترل

کمپانی سازنده

CURTIS

وزن باطری

کیلوگرم

66

ارتفاع بارگیری

میلیمتر

120

طول شاخک

میلیمتر

1150

پهنای پالت تراک

میلیمتر

658

ارتفاع پالت تراک

میلیمتر

680