اموال شخصی آیت الله هاشمی در مجمع تشخيص مصلحت كه  شامل ٢چمدان و٣كارتن كتاب بود عصر چهارشنبه توسط فاطمه هاشمی جمع آوری و به جماران برده شد.