سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ و معدن و صنایع وابسته اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ و معدن و صنایع وابسته اصفهان با حضور صنعت گران در 25 الی 28 اردیبهشت ماه 96 برگزار شد.
در این نمایشگاه لیفتراک های دیزل 3 تن و پالت تراک به نمایش گذاشته شد.
در ذیل تعدادی از عکس های این نمایشگاه را می بینیم: