سازمان ملل بالاخره به حرف ایران گوش کرد!
قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با ریزگرد ها با اجماع جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.