استقبال رسمی رییس جمهوری قزاقستان از روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به طور رسمی از سوی «نور سلطان نظربایُف» رییس جمهوری قزاقستان مورد استقبال قرار گرفت.