آغاز توزیع بخش دوم سریال شهرزاد، احتمالا از اردیبهشت سال ۹۶ خواهد بود
🔹در صورت طولانی تر شدن آماده سازی این سریال، نهایتا تا خرداد و تیرماه سال آینده توزیع آن آغاز می شود.