نامه خالق «جناب‌خان» خطاب به مردم

سعیدسالارزهی از بی‌مهری‌های رامبدجوان سخن گفت
«خندوانه‌»ای‌ها فرصت پاسخگویی اتهامات وارده به من را ندادند
جناب‌خان باعث شهرت خندوانه شد...