۲ روز دیگر سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه یکطرفه می‌شود

وزیر ارتباطات:
🔹۹ دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است و پس از این تاریخ سیم‌کارت مجهول‌الهویه یکطرفه خواهد شد.
🔹۵.۵ میلیون سیم‌کارت مجهول‌الهویه هنوز احراز هویت نشدند.