🔺کشور روسیه به این موضوع اشاره کرده که موشک جدیدش  می‌تواند ایالت تگزاس و یا کشور فرانسه را نابود کند.