عبور دنباله‌دار یخی از کنار زمین در شب سال نو میلادی
🔹 در شب سال نوی میلادی قرار است یک دنباله‌دار که هر ۵.۲ سال یک بار به نزدیکی زمین می‌رسد، از آسمان عبور کند.