بان کی‌مون به پایان دومین دوره پنج ساله دبیرکلی‌اش در سازمان ملل رسید و گوترش ۷۱ ساله رسما به عنوان  نهمین دبیرکل این سازمان کار خود را  آغاز کرد.