رستم قاسمی، وزير نفت دولت احمدی‌نژاد:
🔹برجام در فروش نفت تاثير داشته است.
🔹فروش نفت با مشكلاتی مواجه بود و در مقطعی صادرات ما كم شده بود.