وزیر بهداشت اعلام کرد:

🔹قانون گذاری باید علمی باشد
🔹ممنوعیت فعالیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی مغایر با قانون اساسی است.